گسترش بخش تحقیق و توسعه
شرکت پیشگام صنعت ابزار قصد دارد به زودی دامنه تنوع خدمات خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. آقای میرهادیزاده، مدیرعامل و آقای گلسهی رئیس هیئت مدیره اذعان داشتند که این مهم با جذب نیروهای متخصص و تحصیل کرده و تقویت بخش تحقیق و توسعه این شرکت محقق خواهد شد. شایان ذکر است که تا کنون و در تمامی عرصه های کاری، پیشگام صنعت ابزار در ارتباط تنگاتنگی با واحدهای دانشگاهی بوده است. یکی از دانشگاه های مطرح در این دسته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. همکاری صنعت و دانشگاه همواره شعار مدیران این مجموعه بوده و گذر از شرایط سخت و بحرانی در بسیاری از مواقع مرهون همین واقعیت است. در حال حاضر، پیشگام صنعت ابزار به علت تعدد موارد مورد نیاز به تحقیقات و بررسی های علمی، قصد دارد واحد تحقیق و توسعه شرکت را قوی تر از گذشته و با جذب نیروهای نخبه تقویت کند. هم اکنون، پیشگام صنعت ابزار با یک مسئله بحرانی در مورد انجام عملیات هات تپ بر روی خط انتقال پروپیلن در منطقه عسلویه روبروست. بر طبق استاندارد، انجام عملیات برروی این خط مخاطرات زیادی به همراه دارد. از طرفی نیاز ضروری به انجام عملیات هات تپ و فشار دو واحد پتروشیمی فعال در این منطقه، عرصه را برای یک فعالیت تحقیقاتی دقیق باز کرده است. حساسیت کار در این بخش به حدی است که در صورت بروز هرگونه مشکلی در عملیات، چهار واحد پتروشیمی فعال در این ناحیه که این خط لوله در آنها مشترک است، دچار مشکل خواهند شد.
اخبار