افزایش دامنه فعالیت های شرکت پیشگام صنعت ابزاردر حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی
در جلسه سالیانه شرکت پیشگام صنعت ابزار که در روزهای پایانی سال گذشته با حضور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره ، هیئت مدیره و مدیران فنی، طراحی ، بازرگانی و پروژه ها برگزار شد، مدیر عامل شرکت ضمن تبریک پیشاپیش سال نو از افزایش چشمگیر حجم قرار دادهای بسته شده در سال 93 نسبت به سال 92 به خصوص در پروژه های خارج از کشور خبر دادند. ایشان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل دلسوز و زحمتکش شرکت در سال گذشته از افق یک ساله شرکت در سال 94 رونمایی کردند. مدیر عامل شرکت با اعلام اینکه در سال 94 ساختمان های جدید شرکت در شهرک صنعتی رضوانیه با زیر بنای اداری 310 متر مربع و کارگاهی 1050 مترمربع و در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام با زیر بنای اداری 110 متر مربع و کارگاهی 200 مترمربع به بهره برداری خواهد رسید، یادآور شدند که پیشگام صنعت ابزار با افتتاح این ساختمان ها و تجهیز کارگاه اربیل عراق که در روز های پایانی سال 93 به انجام رسید، دامنه فعالیت های خود را در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی توسعه خواهد داد. ایشان فرمودند اینک با تیم فنی قوی که شکل گرفته و نیز با زیر ساخت هایی که در حال آماده شدن است توانایی فعالیت در حوزه پایپینگ و ساخت ولو های صنعتی میسر شده است. مدیر عامل با تاکید بر این نکته که کارنامه درخشان سالی که گذشت، تبلیغ آینده پیش روی خواهد بود اعلام کردند که دامنه جغرافیای فعالیت های شرکت را در حوزه نفت و گاز به خصوص خارج از خاورمیانه توسعه خواهیم بخشید، آنچنان که در سال گذشته گام های بلندی در این راستا برداشته شده است. همچنین رئیس هیئت مدیره از افزایش120درصدی سرمایه گذاری شرکت در بخش توسعه فعالیت های خارج از کشور در سال 94 خبر دادند.
اخبار