تقدیرنامه‌ها
  • پالایش نفت اصفهان
  • سکوی سلمان
  • شرکت گاز استان تهران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی نفت ایران
  • Iranian offshore Oil Company