تراشکاری و فرزکاری لوله
تصویر دستگاه
نام دستگاه
X- Axis Stroke Range
Y- Axis Stroke Range
دانلود فایل PDF
MiniMill
MINIMILL
Up to 8”
Up to 2”
download
MRY1500
MRY1500
Up to 60”
Up to 12”
download
MRY2000
MRY2000
Up to 80”
Up to 12”
download
MRY3000
MRY3000
Up to 120”
Up to 12”
download


تصویر دستگاه
نام دستگاه
Max. Stroke
Max. Cutter Dia.
دانلود فایل PDF
MR500
MR500
20”
10”
download
MR1000
MR1000
40”
10”
download
MR1500
MR1500
60”
10”
download
MR2000
MR2000
80”
10”
download
MR3000
MR3000
120”
10”
download