ایمنی
قابلیت های تولید
قابلیت های تولید
بی شک ایمنی اولین و مهمترین اولویت ما در کار است. تمام تلاش ما در این مجموعه بر این است که بالاترین سطح ایمنی و ملاحظات زیست محیطی را برای مشتریان و کارفرمایان مهیا کنیم. یکی از افتخارات بزرگ پیشگام صنعت ابزار این است که در طی 15 سال سابقه کاری و صدها عملیات موفق خود، حتی یک حادثه را نیز تجربه نکرده است و کوچکترین صدمه جانی به پرسنل وارد نشده است. این در حالی است که ماهیت کارهای حوزه فعالیت این شرکت مخصوصا عملیات هات تپ همراه مخاطرات بسیار زیادی است. جوشکاری روی خطوط لوله حاوی سیالات آتشگیر سطح بالای ملاحظات ایمنی را می طلبد. اما همانطور که مبرهن است، اهتمام تام و تمام مسئولین اجرایی شرکت بر حفظ امنیت و سلامت کارکنان، این کارنامه درخشان را حاصل شده است.
قابلیت های تولید
تمامی کارکنان شرکت پیشگام صنعت ابزار به خوبی در حوزه های ایمنی و حفاظت محیط زیست آموزش می بینند. هرنیروی جدید، قبل از آغاز به کار باید در درجه اول آموزش های ایمنی را فرا گیرد.
تمامی تلاش ما بر این است که پرسنل و نیروهای جدید کاری، مخاطرات همراه با کار مارا به خوبی درک کنند. مخاطرات همراه با لوله های حاوی مواد آتشگیر با فشار بالا، گاز ترش، انفجار و ... در حین عملیات اجتناب ناپذیر هستند. اما باید به دقت با ارزیابی شرایط ملاحظات مناسب را در نظر داشت و عدم رخداد حادثه جانی در سالهای گذشته، دلیل محکمی بر موفقیت پیشگام صنعت ابزار در این حوزه است. پیشگام صنعت ابزار با قدرت تمام شعار "اول ایمنی بعد کار" را به کارکنان خود القا می-کند.
برای این منظور، مهندسان ایمنی و حفاظت این شرکت، دائما شرایط کاری را بررسی کرده و در این حوزه بسیار سخت گیرانه عمل می کنند. اولین و مهمترین ملاحظات ایمنی، استفاده از تجهیزات پیشگیری و رفع حوادث احتمالی است.