تعمیرات و نگهداری بتن
بتن وسازه های بتنی همواره به علت بالا و پایین رفتن دما، رطوبت، بارگذاری سیکلی، خوردگی و دیگر عوامل در معرض تخریب قرار می گیرند. تخریب سازه های بتنی سبب توقف کار مجموعه عملیاتی و همچنین افزایش هزینه ها شده و از همه مهمتر، شرایط ایمنی را به مخاطره می اندازد. خدمات پیشگام صنعت ابزار در حوزه تعمیرات و نگهداری سازه های بتنی به دسته های زیر تقسیم می شود:
  • تزریق Urethan در ترک ها
  • تزریق اپوکسی
  • تعمیرات انبساطی اتصالات
  • تقویت با پوشش کربنی
  • پوشش اپوکسی